Quận Ba Đình

30/08/2014 - 05:29

Danh sách các đại lý phân phối in tranh gạch men tại quận Ba Ðình

STT Tên Ðại Lý Ðịa Chỉ Ðiện Thoại Ðại Diện Ghi Chú
1

Cửa hàng

Cương Ðào

Số 7 Tân

Ấp, Ba 

Ðình

0936219330    
2

Hoàng Phúc

Lợi

27 Cát

Linh

0438232784

Hoàng Thị

Thủy

 
3 Ðức Tín

37D Cát

Linh

0438431651

Ðào Thị

Hương

 
4

Cửa hàng

Hoàng Anh

Số 17 Tân

Ấp, Ba 

Ðình

0437170611    
5

Cty Cổ Phần

Trung Ðô

Số 67 

Ngách 6/9 

phố Vinh 

Phúc, Ba 

Ðình

0437617754    
6

Cty TNHH

Minh An

10A Cát

Linh , HN

0438433490

Toàn Ánh

My